வியாழன், 4 பிப்ரவரி, 2016

2016ஜனவரி 15-24

அன்புசால் பெருந்தகையீர்!
வணக்கம்இப்பவும் "சிவகிரி ரேடியோ அனுபவ கல்விக்கூடம்எனும் வாட்ஸ் அப் குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வாய்ஸ் மேசேஜ் மூலம் நடத்திய கருத்துப் பரிமாற்றங்களை ஆவணமாக்கி சிலவற்றை இங்குஒருங்கிணைத்துள்ளோம்.
அவைகளைக் கேட்க தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்..
தங்களின் மேலான பின்னூட்டங்கள் எங்களை மேலும் வளர்த்தெடுக்கும்.
உதவிக்கு:- கு.முருகபூபதி-9865046197

15/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
16/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
17/01/2016A அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
17/01/2016B அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
18/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
19/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
20/01/2016A அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
20/01/2016B அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
21/01/2016A அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
21/01/2016B அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
இங்குஅழுத்தவும்
22/01/2016A அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
22/01/2016B அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
23/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க
24/01/2016 அன்று நடைபெற்ற கருத்துரைகளைக் கேட்க