வியாழன், 9 ஜூன், 2016

மதன் படைப்பு

அவளை பார்த்த
அதே கணம்
ஒரு 'க்ளாக்'
மற்றும் நிறைய
நீரலைகள்
-மதன்.
Madhan Kumar

கருத்துகள் இல்லை: