புதன், 16 டிசம்பர், 2015

செப்டம்பர்-2015

அன்புசால் பெருந்தகையீர்வணக்கம்.
செப்டம்பர் மாதம் சிவகிரி ரேடியோ அனுபவ கல்விக்கூடம் எனும் வாட்ஸ் அப் குழுவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள நண்பர்கள் நடத்திய கலந்துரையாடல்கள் இங்கு ஒருங்கிணைக்கப் பட்டுள்ளனஅவைகளைக் கேட்க தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.மூத்த வழிகாட்டி திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் 
அண்ணாமலைக் கோட்டை சிவகிரி

11-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 13-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 

14-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்

15-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்

16-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்
17-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்


18-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


19-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்
\
20-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 21-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 
இங்கே அழுத்தவும்

22-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


23-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 24-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


25-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


26=09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


27-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


28-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


29-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 


30-09-2015 அன்று பதிவான குரல்களைக் கேட்க 

தங்களின் மேலான கருத்துரைகள் எங்களை மேலும் ஊக்கமளிக்கும்
நிர்வாக தொடர்புக்கு:- கு.முருகபூபதி - 9865046197.


கருத்துகள் இல்லை: